Most viewed

Prices include return flights in Economy Class for one person as well as applicable taxes and fuel surcharges. Find cheap, stockholm, bali flights with our free flight..
Read more
Dalarundan för veteranmotorcyklar, Torsångs Motormuseum. Talludden, sandsele, sorsele, västerbotten, h Talluddens fritidsby, sölvesborg. Har säsongsöppet mellan maj och september med glassbod, á la carte-meny och fullständiga rättigheter...
Read more

Befordran till professor lunds universitet


befordran till professor lunds universitet

Förteckning över utvalda publikationer,. Detta för att balansera styrelsens fyra representanter, säger Thomas Kaiserfeld. Här finns information om hur du ansöker om antagning som docent och excellent lärare samt befordran till professor och universitetslektor. Sidansvarig Åsa P Isaksson. Rektor beslutar och undertecknar anställningsavtalet vid sitt beslutsmöte. Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola. I (PDF 3 här kan du ladda ner instruktioner kring utformande av ansökan och meriter samt mall för A-G. Här kom man fram till att efter de blivit utvalda som kandidater att höra så skulle kravet på anonymitet kollidera med offentlighetsprincipen. Mötestider hösten 2017, torsdag 7 september, tisdag 26 september, måndag 20 november.

För Lunds universitet innebär det annonsering på myndighetens anslagstavla (Byrålogen, Paradisgatan 5) och hemsida samt anmälan till arbetsförmedlingen. För att nå ut till avsedd målgrupp kan ytterligare åtgärder behövas. Ansök om befordran enligt nedanstående instruktioner och skicka ansökan till Karriärnämnden Ansökan ska skrivas på engelska. Vid LTH används en särskild meritportfölj för att redovisa och dokumentera meriter. Ansökan om befordran, här finns information om hur du ansöker om antagning som docent och excellent lärare samt befordran till professor och universitetslektor.

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Riktlinjer för befordran till universitetslektor (PDF, 320 kB, nytt fönster) Från universitetsadjunkt till universitetslektor samt från universitetslektor till professor. Som tillsvidareanställd universitetsadjunkt eller universitetslektor, har du möjlighet att ansöka om befordran till högre anställning. Befordran till professor/befordran till universitetslektor; adjungerad professor/adjungerad universitetslektor; gästprofessor; Mötestider hösten 2017.

This page in English, ansök om befordran enligt nedanstående instruktioner och skicka ansökan till. Fakultetsnämndens ställningstagande med motivering och underlag överlämnas finnair stockholm-hongkong till rektor för beslut. Av maria dot lindh at kommunikation dot lu dot se (Maria Lindh) - publicerad den Han är en av dem som representerar universitetskollegiet i den arbetsgrupp som fick i uppdrag av universitetsstyrelsen att ta fram förslag till utformning av en framtida process för rekrytering. Att omvandla prorektorsuppdraget till en vanlig lärartjänst diskuterades också, men bedömdes alltså vara ett sämre alternativ. Universitetsstyrelsen behandlade arbetsgruppens förslag på sitt möte den 28 oktober. Anställningen samverkas i fakultetens samverkansgrupp (FSG). Institutionerna ombeds att i god tid före Tjänste-AUs möten inkomma med handlingar som gäller anställning som: professor universitetslektor biträdande universitetslektor befordran till professor/befordran till universitetslektor adjungerad professor/adjungerad universitetslektor gästprofessor.


Sitemap