Most viewed

Review, thank you for your review! Som nybörjare är man välkommen på en stunds konsultation, dels för att komma fram till rätt motiv och dels för..
Read more
Thats how much water there is in Universeums biggest aquarium, The Ocean. Öppna karta, välkommen till 9 000 m2 äventyr. I Kemilabbet kan du laborera och utföra..
Read more

Unga brottsofferjouren göteborg


unga brottsofferjouren göteborg

utsatt för ett brott, blivit vittne till ett brott, är anhörig eller närstående till någon som utsatts för brott. Läs mer här om brott i nära relationer. . Det kan alltså handla om både en kategori bäst i test tvättmaskin och torktumlare nuvarande, eller före detta partner (man som kvinna men också vara en annan familjemedlem, släkting, vän eller bekant eller någon annan. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du kanske har beslutat dig för att lämna din partner, men inte riktigt vet hur du ska gå tillväga, hur säkert det är, eller vart du ska ta vägen. Kontinuerliga möten med kvinnan respektive mannen med fokus på barnens behov. Det finns fler som jobbar med mer specifika brottsoffer, exempelvis kvinnojourer. Våld i nära relationer förekommer i alla åldrar, alla samhällsklasser, i alla religioner, bland heterosexuella som i samkönade relationer. I Partille kan den som är utsatt för brått kostnadsfritt få råd och stöd av Brottsofferjouren (BOJ) i Göteborg. Ordförande Lisebeth Östergren hade hoppats på riksorganisationens stöd, och därmed kanske få kommunernas förtroende igen.

Startsida - BOJ - Brottsofferjouren Unga brottsofferjouren göteborg

Hjälp och stöd - BOJ - Brottsofferjourenunga brottsofferjouren göteborg

Japan hus Göteborg
Åka buss till göteborg från stockholm
Migrationsverket göteborg söka jobb

Du kan vara helt anonym och behöver inte uppge ditt namn. Centrumet ska byggas upp under hösten och ska vara en samordning av allt brottsofferstöd i Göteborg. Om det är möjligt, erbjud boende i ett akut läge. För att ge stöd åt brottsoffren och deras anhöriga är det viktigt att det finns ett förtroende från bidragsgivarna, alltså kommunen. Vid det första mötet med mannen ges han gott om utrymme att utifrån sitt perspektiv berätta vad som hänt och hur han själv har det. Man vet inte alltid hur man ska, eller bör, agera för att stötta och hjälpa, och många kan känna sig maktlösa. Våld är varje handling, riktad mot en person, som genom att skada, smärta, skrämma eller kränka, får den personen att göra något mot sin vilja, eller från att avstå att göra något som den vill. . Till Socialtjänstens mottagningsgrupp kan du vända dig med frågor, om du vill ha information, råd eller hjälp och stöd i en akut situation. Du kan även läsa mer om hur vi på Brottsofferjouren kan hjälpa dig och vart du kan vända dig för stöd. Utsatt av en närstående, med närstående menas en person som den utsatta har, eller har haft, en nära och förtroendefull relation med. Är inte vårdcentralen öppen så finns akutmottagning. Hjälp till med att kontakta socialtjänst, kvinnojour och andra instanser i samhället.


Sitemap