Most viewed

Ebm-papst är ett världsledande och globalt företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Produktnyheter, applikationer, kundcase, teknik, modbus, dokumentation, kataloger. Spetskompetens inom avancerad..
Read more
Arbeta omgiven av kreativa människor och företag. 100 gratis att använda, fördelar för, söka, tillgänglighet i realtid, stora onlinesortiment. BookitWise är ett av de mest kompletta och..
Read more

Umeå provtagning


umeå provtagning

beslutsfattande för att stödja en hållbar samhällsutveckling. Mer info Årsta Karolinska Universitetslaboratoriets provtagning. Ansvarade även för guidningar och sommarjobbare samt anlade och utförde diverse restaureringsjobb. Kompetensområden: Akvatisk ekologi Recipientkontroll Eutrofiering klimat Tre referensprojekt: Recipientkontroll Ätran - rapportering och indexberäkningar (Ätran Vattenvårdsförbund). Getholmen naturreservat - inventering och skötselplan för område med värdefull blandbarrskog och fågelrikt skär i Stockholms skärgård (Länsstyrelsen Stockholms län). Magisterexamen (1996) i Ekologi från Bangor University, Wales. Kompetensområden: Kärlväxter, insekter svampar Naturvård Klimatförändringar Tre referensprojekt: Naturvärdesinventering, artinventering och inmätning av skyddsvärda träd - underlag för detaljplan i område med skogsmark med högt naturvärde och jordbruksmark (Ekerö kommun). Markus är behörig provtagare för ett flertal av de metoder som Calluna är ackrediterade för. Lunds universitet och SLU - arbetade som fältassistent med insamling av bin och humlor etc. Issäkerhet, recipientkontrollprovtagning, utsläppskontroll, vattenvård och fiskevård.

Brunnsvattenanalyser för privatpersoner ALcontrol Synlab i Sverige ALcontrol E-Avrop - Umeå kommun Välkommen till Västerbottens läns landsting Förstoppning - Läkemedelsbehandling - Vårdhandboken

SLR Säkerhetsentreprenörer och auktoriseradeumeå provtagning

Ekosystemtjänster - analys med kontextbaserad grönytefaktor och social-ekologisk systemsyn (Vasakronan). Övrigt: Oguns bilder går att se på hemsidan. Kompetensområden: Limnologi Marknadsföring försäljning Event mötesarrangemang Tre referensprojekt: Konferensgeneral för nätverket iene:s internationella konferens i Malmö om infrastruktur och ekologi (Trafikverket). Utvärdering av nationellt åtgärdsprogram för skyddsvärda träd, inklusive rekommendationer kring åtgärdsprogrammets eventuella framtid - delaktig i intervjuer, sammanställning av enkätsvar och rapportförfattande (Naturvårdsverket). Provtagning av recipienter i Gästrikland och Hälsingland (Gästriklands och NÖ Hälsinglands vattenvårdsförbund). Kontaktuppgifter: Ville Ljungström Rautiainen Calluna AB Husargatan Malmö Affärsområde: Miljövervakning. Magisterexamen i biologi (1996) från Uppsala universitet (inriktning ekologi och naturvård, även miljöekonomi, miljökommunikation och internationella relationer). Artskyddsutredning - GIS-analyser och juridiska analyser av biologiska data samt rådgivning kring fortsatt process (Mörbylånga kommun). Mer info, parkera stockholm city bollmora Karolinska Universitetslaboratoriets provtagning.

Länsstyrelsen i Skåne län - arbetade som sötvattenshandläggare med tillsyn av recipientkontroll samt inventering av vattenväxter. Kompetensområden: Naturvårdsbiologi Biologisk mångfald Föreläsning och utbildning Tre referensprojekt: Linköpings Naturcentrum - verksamhetsutvecklare (Linköpings kommun). Hon är disputerad marinekolog och specialiserad på cyanobakterier. Studie av växtetablering i gräsmarker där ängshö spritts ut i försöksytor - inventering av ängsflora (Malmö stad).


Sitemap