Most viewed

Sv Vi gör en stor humanitär insats som välsignar många av de mindre lyckligt lottade på jorden och många som blivit offer för naturkatastrofer. Sv De som..
Read more
MSI's liability is limited to the lead-time of Planned Order items. Söta drömmar i Celines rum. Suppliers should update their Commitments weekly in CP by Tuesday COB...
Read more

Stockholm detaljplanering


stockholm detaljplanering

för svin och småboskap 1907 Gustaf Wickman Fållan 6-8, Livdjursgatan 5-7 Kylhuset 16 hus.d. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Kommunen vill satsa på en hållbar utveckling genom att: - skapa levande stadsmiljöer med en bra mix av bostäder, arbetsplatser och service - bevara den fina naturen och göra den mer tillgänglig för alla - minska klimatutsläppen. Det fanns många brister när det gällde hygien och tillsyn. I förgrunden syns byggnaderna för Globen Shopping och längst till vänster har rivnings- och schaktarbeten för Stockholmsarenan startat. 6 På 1950- och 1960-talen utökades bebyggelsen söderut. Bilder på området 2014 redigera redigera wikitext Slakthusgatan. Fönstren är inte öppningsbara utan måste tvättas utifrån med en hissbar fasadkorg. Företaget har för avsikt att låta uppföra 550 nya bostäder och ett nytt varuhus.

11 Tidplan redigera redigera wikitext 2011: Utredningar av olika planeringsförutsättningar. Byggnader i kvarteret Hjälpslaktaren.

I oktober 1944 fastställdes en ny stadsplan för Slakthusområdets södra del, som från början hade reserverats för en framtida utökning. 4 Gustav V invigde den tockholms första offentliga slakthus och från 8 februari 1912 infördes slakttvång i Stockholm, vilket innebar att all slakt skulle ske vid slakthuset. Please try again later. Slakthusområdet (även, enskede slakthus ) är ett industriområde i stadsdelen. Totalt fanns detta år 249 slakterirörelser inom området, varav 25 rörelseidkare slaktade mer än 1 000 djur medan 192 slaktade mindre mac butik göteborg kungsgatan än 100 djur. 5 I början av 1930-talet fanns partihandel med kött på elva platser runtom i Stockholm, varav Centralsaluhallen i Klarakvarteren var den viktigaste. Publicerad Tryckta källor redigera redigera wikitext. Klicka sedan på knappen planfråga och klicka i kartan för att markera vilken plan du vill veta mer. Dessa kommer att integreras i den nya bebyggelsen.

Ikano bostad stockholm kontakt
Café opera stockholm
Aleris fysiologlab riddargatan stockholm


Sitemap