Most viewed

Kontakt, tel:, email: Website. Radisson, blu, metropol Hotel, Helsingborg, carl Krooks gata 16, 252 25, helsingborg, Sverige, tel. She truly was a woman ahead of her time..
Read more
Civil beredskap 21 nov, 16:30 - 19:30 T16:30 T19:30. The exhibition of the DC-3 wreck is very moving and very evocative. Ladda ner 1 sep - 31..
Read more

Lunds konsthall affisch


lunds konsthall affisch

och som kan besökas fritt under öppettider. Konsthallen anordnar ibland också större internationella konferenser i samarbete med relevanta aktörer inom konstlivet och universitetsvärlden. 5 of the hammer price will be added. This item WAS NOT sold, auction date was 2003 May 31 @ 12:00UTC1.

Affisch, Sture Johannesson, Underground will take over Lundslunds konsthall affisch

Lunds konsthall ingår i ett levande och dynamiskt sammanhang. Offentlig konst Lunds konsthall sköter produktionen av offentlig konst vid nybyggnationer där Lunds kommun är beställare. p Customer number: Can be collected before the auction. If there are any reserveprice they never are higher than 80 of the estimate value. p Estimates: Made by the auction house and are based on market prices. The bids must reach us no later than 2 hours before the auction. Foreign buyers or e-mail buyers please contact the auction house before the auction. Verksamheten skall bedrivas på internationell nivå, och samtidigt ha regional förankring. Målsättning, konsthallen ska vara en betydande aktör inom den internationella samtidskonsten. Detta skall åstadkommas genom utställningar och andra evenemang av hög internationell och professionell klass med konst från såväl den egna regionen som övriga världen. Vissa utställningar åtföljs av fylligare kataloger som kan köpas i konsthallens reception. Offentliga visningar av pågående utställningar anordnas för den intresserade allmänheten varje torsdag och söndag.

Historia i stygn/History in Stiches. Lunds konsthall 17 november 2018. Lunds konsthall valde Johannesson att sälja sina affischer på Kiviks marknad 1969 för tio kronor styck.


Sitemap